Uprawnienia

Koncesja MSWiA nr L- 2156/00 w zakresie ochrony osób i mienia oraz zabezpieczeń technicznych
Autoryzacja TECHOM nr 35/2001  w zakresie:

 • instalowanie
 • projektowanie
 • konserwacje systemów sygnalizacji alarmowej p.włamaniowej do klasy SA-4

Zaświadczenie Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych nr I/ 15 upoważniające do:

 • projektowania
 • instalowania
 • konserwacji
 • systemów sygnalizacji p.włamaniowej i p.pożarowej w obiektach:
  – zabytkowych
  – muzealnych
  – sakralnych
  – gromadzących zbiory i dobra kultury