O Firmie

Magnus spółka z o.o.

Zakład Pracy Chronionej powstał i został zarejestrowany w roku 2000.

Numer KRS: 0000018354
Numer Regon: 170917422
Numer NIP: 578-26-78427
Kapitał zakładowy: 51000,zł

Posiadamy koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-2156/00

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie nasz adres – zapraszamy na ul. Warszawską 54/62 w Elblągu (budynek ELSIN).

Numery telefonów pozostały niezmienione.